پیام جناب نصرت‌الله بهره‌مند، چهارمین ولیّ امر دیانت بهائی، به‌همراه ترجمه‌ی فارسی آن، به‌مناسبت دویستمین سالگرد تولّد حضرت بهاءالله

Nosrat'u'llah Bahremand--2

نسخه‌ی آماده چاپ متن پیام و ترجمه‌ی فارسی آن را با کلیک بر روی آیکون‌های ذیل بارگذاری نمایید:

نسخه‌ی آماده چاپ متن پیام

PDF-DL

نسخه‌ی آماده چاپ ترجمه‌ی فارسی پیام

PDF-DL

ترجمه‌ی پیام مورخ شانزدهم اکتبر ۲۰۱۷ ولیّ امرالله

دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله روز تعیین شده برای جشن سالگرد

 

این روزها جوامع بهائی در سراسر جهان، برگزاری جشن‌های دویستمین سالگرد میلاد حضرت بهاءالله را در روزنامه‌های محلّی و یا با استفاده از اینترنت به آگاهی مردم می‌رسانند. این کاری شایسته است، امّا متأسفانه کسانی که دستورالعمل‌های بیت العدل بدلی را به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه دنبال می‌کنند، در آگهی‌های خود روز تولد حضرت بهاءالله را ۲۲ اکتبر اعلام کرده‌اند، در صورتی‌که میلاد آن‌حضرت روز ۱۲ نوامبر ۱۸۱۷، می‌باشد. انگیزه این اشتباه شرم‌آور، پیروی کورکورانه آن‌ها از نامه مورخ ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۴ بیت العدل بدلی می‌باشد که نوشته است:

«یوم تولّد حضرت بهاءالله و تولّد حضرت ربّ اعلی تا به حال همیشه در شرق در روزهای اوّل و دوم ماه محرّم مطابق تقویم هجری قمری برگزار شده است. حضرت بهاءالله تصریح میفرمایند که «این دو یک یوم محسوب شده عندالله.» در عین حال در مکتوبی به زبان انگلیسی از طرف حضرت ولیّ امرالله ذکر شده است که «در آینده بدون تردید همه‌ی ایّام متبرّکه طبق تقویم شمسی رعایت خواهد شد و تمهیدات لازم برای برگزاری عمومی دو عید سعید میلاد فراهم خواهد گردید.» این مسأله‌ که چگونه خصوصیّت قمری بودن این دو یوم مبارک در متن تقویم شمسی حفظ خواهد شد تا کنون بدون پاسخ مانده بود. این دو عید مبارک از این پس بر طبق تصمیم این جمع، در اوّلین و دومین روز هشتمین ماه قمری پس از نوروز بر اساس جداول نجومی که از پیش با در نظر گرفتن طهران به عنوان نقطه‌ی مبدأ تهیّه شده، برگزار خواهد گردید. در نتیجه، ایّام برگزاری دو عید میلاد، سال به سال تغییر خواهد کرد و دو روز متوالی در شهرالمشیّه، شهرالعلم و یا شهرالقدره در تاریخ بهائی و بین نیمه‌ی اکتبر تا نیمه نوامبر در تاریخ میلادی خواهد بود.»

(http://donyayebahai.org)

حضرت بهاءالله در رساله‌ی سوأل و جواب در پاسخ به سوألی درباره‌ی تاریخ میلاد ایشان و حضرت باب می‌فرمایند که «این دو یک یوم محسوب شده عندالله.»

چنان‌چه مجریان بیت العدل بدلی آثار حضرت بهاءالله را مطالعه کرده بودند، متوجّه می‌شدند سبب آن که «این دو یک یوم محسوب شده عندالله.» آن است که حضرت باب نیز از مظاهر کلیه الهیه می‌باشند و این دو روز نزد خداوند همانند هستند.

«مقصود از شمس و قمر که در کلمات انبیاء مذکور است، منحصر به این شمس و قمر ظاهری نیست که ملاحظه می‌شود … یک معنی از شمس، شمس‌های حقیقتاند که از مشرق قدم طالع می‌شوند و بر جمیع ممکنات ابلاغ فیض می‌فرمایند و این شموس حقیقت، مظاهر کلّیّه الهی هستند در عوالم صفات و اسمای او.»

(حضرت بهاءالله، کتاب ایقان، صفحه ۲۲)

«… این است که نقطه‌ی بیان، روح ما سواه فداه، شموس احدیّه را به شمس مثال زده‌اند که اگر از اوّل لا اوّل الی آخر لا آخر طلوع نماید، همان شمس است که طالع می‌شود؛ حال اگر گفته شود این شمس همان شمس اوّلیّه است، صحیح است و اگر گفته شود که رجوع آن شمس است، ایضاً صحیح است و همچنین از این بیان صادق می‌آید، ذکر ختمیّت بر طلعت بدء و بالعکس؛ زیرا که آن‌چه طلعت ختم بر آن قیام می‌نماید، بعینه همان است که جمال بدء بر آن قیام فرموده.»

(حضرت بهاءالله، کتاب ایقان، صفحه ۱۰۷)

حضرت شوقی افندی، اوّلین ولیّ امر دیانت بهائی همیشه سفارش می‌نمودند که بهائیان ایّام متبرّکه را بر اساس تقویم خورشیدی رعایت نمایند که آن‌ها را قادر می‌سازد تصور صحیحی از تاریخ و زمان وقوع رویدادها در فصول و سال داشته باشند.

«علاوه بر این از جامعه‌های بهائی که ایّام متبرّکه امریّه را بر حسب تاریخ شمسی رعایت می‌نمایند، تقاضا می‌شود جشن مولود حضرت بهاءالله را که مقارن با اواسط دو ماه آخر سجن و مصادف با اوّلین تجلّی وحی الهی بر قلب ممرد آن حضرت در یکصد سال قبل است به‌نحوی شایسته و مجلّل بر پا نمایند.»

(تلگراف ۸ اکتبر ۱۹۵۲، توقیعات مبارکه ۱۹۵۲-۱۹۵۷، صفحه ۱۴)

«محافل بهائی در شرق و غرب، هم‌زمان با جشن سرورآمیز صد و سی و پنجمین سالروز تولّد حضرت بهاءالله پایان موفقیّتآمیز مذاکرات طولانی که از دو سال پیش آغاز شده بودند اعلام می‌گردد …»

(Cablegram, November 12,1952)

(Messages to the Bahá’í World:1950–1957)

«برادران و خواهران عزیز بهائی، حسب دستور حضرت شوقی افندی دریافت نامه مشترک شما را که در تاریخ ۱۲ نوامبر ۱۹۳۲ به مناسبت جشن مولود حضرت بهاءالله نوشته شده است اعلام می‌دارد.»

(Shoghi Effendi, The Light of Divine Guidance v I, p. 44)

«توصیه می‌شود که هر دو تقویم، هم تقویم بهائی و هم تقویم میلادی مورد استفاده قرار گیرد. در حال حاضر دوستان مجازند که به‌میل خود به‌کار برند.»

(Shoghi Effendi, Directives from the Guardian, p. 12)

از آن‌جا که در انجیل، زمان تولّد حضرت مسیح نوشته نشده است، مورّخان و محقّقان همواره در تلاش برای پیدا کردن تاریخ واقعی و دقیق میلاد ایشان می‌باشند و به این علّت است که فرقه‌های دیانت مسیح، در تاریخ‌های مختلف، میلاد آن حضرت را جشن می‌گیرند.

تاریخ دقیق میلاد حضرت بهاءالله و حضرت باب، بدون هیچ ابهامی کاملاً روشن توسط حضرت بهاءالله و مبیّنین آیات آن حضرت بیان شده است؛ امّا بیت العدل بدلی که فاقد رئیس و فرع مقدّس می‌باشد، سبب گمراهی و سردرگمی شده است.

 

۱۶ اکتبر ۲۰۱۷

نصرت‌الله بهره‌مند


The 200th Anniversary of the Birth of Baha’u’llah—the designated Day of Celebration

 These days Baha’i communities around the World are announcing the celebration of the 200th anniversary of the Birth of Baha’u’llah through their local newspapers or internet. This is good, but unfortunately those who follow the directives of the UHJ, knowingly or unknowingly, are announcing the Birthday of Baha’u’llah as October 22nd, although November 12, 1817, was His birthday. Such a shameful mistake is a result of them blindly following the bogus UHJ’s letter of July 10, 2014, in which the UHJ has written:

“The Birth of the Báb and the Birth of Bahá’u’lláh, have, in the East, been traditionally observed according to their correspondence to the first and second days of Muharram in the Islamic calendar. “These two days are accounted as one in the sight of God,” Bahá’u’lláh affirms. Yet, a letter written on behalf of the Guardian (Shoghi Effendi) states, “In the future, no doubt all of the Holy Days will follow the Solar calendar, and provisions be made as to how the Twin Festivals will be celebrated universally.”

How to satisfy the intrinsic lunar character of these blessed Days within the context of a solar calendar has hitherto been unanswered. We have decided that they will now be observed on the first and the second day following the occurrence of the eighth new moon after Naw-Rúz, as determined in advance by astronomical tables using Tihrán as the point of reference. This will result in the observance of the Twin Birthdays moving, year to year, within the months of Mashíyyat, ‘Ilm, and Qudrat of the Badí‘ calendar, or from mid-October to mid-November according to the Gregorian calendar.”

According to the Compilation Questions and Answers, in response to a question about His Birthday and the Birthday of the Bab, Baha’u’llah revealed: “These two days are accounted as one in the sight of God.”

If those who are running the affairs of the bogus UHJ had studied the Tablets and Writings of Baha’u’llah, they would have noticed that “These

two days are accounted as one in the sight of God,” because the Bab also is a Manifestation of God.

“Thus, by the «sun» in one sense is meant those Suns of Truth Who rise from the dayspring of ancient glory, and fill the world with a liberal effusion of grace from on high. These Suns of Truth are the universal Manifestations of God in the worlds of His attributes and names.”

(Baha’u’llah, The Kitab-i-Iqan, p. 33)

“For this reason, hath the Point of the Bayan — may the life of all else but Him be His sacrifice! — likened the Manifestations of God unto the sun which, though it rise from the «Beginning that hath no beginning» until the «End that knoweth no end,» is none the less the same sun. Now, wert thou to say, that this sun is the former sun, thou speakest the truth; and if thou sayest that this sun is the «return» of that sun, thou also speakest the truth. Likewise, from this statement it is made evident that the term «last» is applicable to the «first,» and the term «first» applicable to the «last;» inasmuch as both the «first» and the «last» have risen to proclaim one and the same Faith.”

(Baha’u’llah, The Kitab-i-Iqan, p. 161)

Shoghi Effendi during His Ministry always advised Baha’is to observe Holy Days according to the solar calendar, which enables the believers to indicate and point to the correct date and time for observing occasions and events in the season and year.

“Moreover, request communities observing Bahá’í Holy Days, solar calendar, celebrate with befitting solemnity the approaching anniversary of Bahá’u’lláh’s Birthday”

(Cablegram, October 8, 1952 – Messages to the Bahá’í World:1950–1957)

“Announce to Bahá’í communities, East and West, on the joyous occasion of the hundred and thirty-fifth Anniversary of Bahá’u’lláh’s Birthday, the

successful termination of the protracted negotiations, initiated two years ago…”

(Cablegram, November 12,1952 – Messages to the Bahá’í World:1950–1957)

“Dear Bahá’í Brothers and Sisters: Shoghi Effendi wishes me to acknowledge the receipt of your joint letter dated November 12th,1932 written on the occasion of the birth-day of Bahá’u’lláh.”

(Shoghi Effendi, The Light of Divine Guidance v I, p. 44)

“It is advisable to use both the Bahá’í dates, according to the Bahái Calendar, and the usual Gregorian dates as well. The friends at present are free to do as they please.”

(Shoghi Effendi, Directives from the Guardian, p. 12)

Historians and scholars still are trying to find out the real and exact birthdate of Jesus Christ since it is not written in the Gospels. Christian sects celebrate different dates as His Birthday.

The Birthdays of the Baha’u’llah and His Herald are clearly announced by Himself and His Interpreters of the Word.

The Headless body (UHJ) has created confusion by its negligence.

October 16, 2017

Nosrat’u’llah Bahremand

بیان دیدگاه

دسته آموزه‌های اساسی

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.