بایگانی ماهانه: اوت 2015

شرحی بر الواح وصایای عبدالبهاء

Commentary on the Will and testament

تماس‌های بسیار و درخواست‌های مکرّر شما همراهان عزیز و گرامی، در مورد معرفی کتب‌ اصلی و سودمند در موضوع عهد و میثاق، موجب شد تا بخش جدیدی تحت عنوان «معرفی کتاب» را در عهد و میثاق بگشاییم. 

در این بخش به معرفی برخی از کتب مفید و خواندنی در موضوع عهد و میثاق و آثار ولات امر بهائی به عنوان آموزه‌های اساسی می‌پردازیم. به امید آ‌ن‌که محتوای این بخش جدید مورد استفاده و استقبال همراهان همیشگی عهد و میثاق قرار گیرد.

شرحی بر الواح وصایای عبدالبهاء

نقش الواح وصایا در عهد بهاءالله

 

الف) مشخّصات کتاب‌شناسی:

 

نام کتاب:

شرحی بر الواح وصایای عبدالبهاء

نقش الواح وصایا در عهد بهاءالله

(این شرح نگاهی است روشنگرانه به متن و حوادث وقایع غم‌انگیز و تاریخی پیرامون این سند مقدّس، شامل الواح وصایای عبدالبهاء و خلاصه‌ای از توصیف آیین بهائی، نوشته شده توسط جناب ژول برای مارانجلّا)

Commentary on the Will and testament of ‘Abdu’lBaha

The Role of the Will and Testament in the Covenant of Baha’u’lla’h

 

 نویسنده:      

ولی امر سوم آیین بهائی٬ جناب ژوئل برای مارانجلّا

Joel Bray Marangella, The Third Guardian of the Baha’i Faith

 

انتشارات: 

PNBC of the Orthodox Baha’is of the United States, 2010

 

 

ب) معرفی کتاب:

این کتاب شرحی است معتبر بر بخشی مهم از نصوص مقدّسه آیین بهائی و شامل بررسی حوادث تاریخی غم‌باری است که برای نابودی اعتبار و معنای این سند مقدّس صورت گرفته است و شامل الواح وصایای عبدالبهاء، به‌همراه خلاصه‌ای از توصیف آیین بهائی است که توسط نویسنده نگاشته شده است.

عهد بهاءالله یا عهد اصغر اساساً ادامه‌ی عهد الاهی یا عهد اعظم است که هر دوی آن‌ها وعده‌ی هدایت الاهی به بشریّت است. تحقّق عهد اعظم در آیین‌های پیامبران مؤسّس ادیان بزرگ جهان و تحقّق عهد بهاءالله در الواح وصایای جانشین و فرزند ارشد وی ـ عبدالبهاء ـ مطرح می‌شود.

شرح درخشان جناب ژوئل برای مارانجلّا بر الواح وصایای عبدالبهاء خوانندگان را قادر می‌سازد تا به وضوح، عبارات مهمّ این متن مقدّس را که آماج بدفهمی، غفلت و تحریف عمدی واقع شده است دریابند. در پایان، جناب مارانجلّا ما را قادر می‌سازد که نشانه حقیقی خداوند را در دوران زندگی خود درک کنیم.  

  به خواندن ادامه دهید

بیان دیدگاه

دسته معرفی کتاب